Nuttige websites

• Thuishulp

• Huisarts

• Diabetes

• Reumaliga

• Parkinsonliga

• Gezondheid

• MS Liga

• Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

• Vlaamse Liga tegen Kanker

 

Nuttige Nummers

• Ziekenwagen/brandweer: 100

• Politie: 101

• Europese noodlijn: 112

• Antigifcentrum: 070 245 245

• Vlaamse Liga tegen kanker: 02 227 69 69

• Kankerfoon: 0800 158 02

• Diabetes infolijn: 0800 963 33

• Brandwondencentrum: 03 217 75 95

 

Mutualiteiten

• Socialistische Mutualiteit

• Liberale Mutualiteit

• Christelijke Mutualiteit

• Neutrale Mutualiteit

• Onafhankelijke Ziekenfonds